Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids
Home » Doradztwo zawodowe » O zawodach

O zawodach

Zawody najbardziej zagrożone przez rozwój robotyzacji i sztucznej inteligencji

Eksperci Personnel Service przygotowali zestawienie najbardziej zagrożonych przez robotyzację i sztuczną inteligencję zawodów. wymienia się między innymi: kasjerów i sprzedawców, telemarketerów, operatorów telefonów i central telefonicznych, taksówkarzy i kierowców, pracowników banków, asystentów biurowych, robotników budowlanych i pracowników rolnych. Całe zestawienie wraz z analizą dostępne jest na stronie https://tiny.pl/w6zlk

Kompas szkolnictwa branżowego

Kompas jest aplikacją przedstawiającą ponad 200 zawodów i kwalifikacji zawodowych ze szkolnictwa branżowego określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach. Zawody są pogrupowane wg obszarów kształcenia i branż –  https://szkolnictwo.ibe.edu.pl/

Mało znane zawody

O pracy i zarobkach w mało znanych, ale dobrze płatnych zawodach można przeczytać w artykule na:  https://tiny.pl/wk6ms

Zawody przyszłości bez wyższego wykształcenia

Artykuł na temat, których zawodów warto się uczyć znajduje się na stronie: https://tiny.pl/wk6gm

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym    i wojewódzkim rynku pracy w 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/145

Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2022r. w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego znajdą się (zgodnie z rozporządzeniem )następujące zawody: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych, technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego.

Jak zdobyć certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe

Dr Tomasz Rożek z kanału popularnonaukowego „Nauka. To lubię” przedstawia sposób na zdobycie  kwalifikacji zawodowych poprzez  Zintegrowany System Kwalifikacji. Z materiałem można zapoznać się na stronie: https://tiny.pl/wk6gd

Opisy zawodów

 

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

pobierz

 

Zawody, które będą przeżywać renesans 

Business Insider publikuje przygotowaną przez Personnel Service listę 11 zawodów, na które w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie. Większość z nich ma też szansę na duży wzrost wynagrodzeń. Listę można znaleźć na stronie link

Zawody, które mogą pojawić się w ciągu najbliższych 10 lat 

Specjaliści  z firmy Cognizant wskazali 21 nowych zawodów, które ich zdaniem mogą powstać w perspektywie najbliższych 10 lat. Są to między innymi: inżynier ds. odpadów informacyjnych, ekspert od cyberataków, pracownik ds. cyberprzestępczości, doradca ds. szczęścia, behawiorysta biznesowy, prognosta katastrof cybernetycznych, czy koordynator kształcenia przez całe życie. Pełna lista z krótkimi opisami zawodów znajduje się na stronie link

Zawody przyszłości – czyli kto znajdzie pracę za 10-20 lat

link

Najbardziej poważane zawody w Polsce

Firma SW Research przeprowadziła badanie mające na celu wyłonienie najbardziej poważanych zawodów w 2021 roku. Na czele rankingu znalazł się strażak, a zaraz za nim ratownik medyczny. Z rankingiem można zapoznać się na stronie link

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe, to kształcenie umożliwiające zdobycie umiejętności wyodrębnionych w zawodach wskazanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Kwalifikacja w zawodzie stanowi zestaw oczekiwanych efektów kształcenia w danym zawodzie. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną po zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. KKZ  skierowane są do osób dorosłych bez względu na ich poziom wykształcenia. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest prowadzone przez następujące  jednostki organizacyjne systemu oświaty:                                                                                     

  • centra kształcenia zawodowego,
  • placówki kształcenia ustawicznego
  • szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia, technikum, szkoła policealna.  

Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje zazwyczaj kilkaset godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego. Kurs może być prowadzony w formie:

  • dziennej: nauka odbywa się przez 5 lub 6 dni w tygodniu,
  • stacjonarnej: nauka odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu;
  • zaocznej: nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni.

Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line), z wyjątkiem kształcenia praktycznego, które musi być realizowane w tradycyjnej formie bezpośredniej.
Wykaz kursów prowadzonych przez miasto st. Warszawę publikowany jest na stronie https://edukacja.um.warszawa.pl/wykaz-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych

Inne kursy można znaleźć korzystając z  wyszukiwarki       

Skip to content