Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids
Home » WWRD » Zasady przyjęcia na zajęcia

Zasady przyjęcia na zajęcia

Zasady przyjęcia na zajęcia WWRD

 1. Rozpatrzenie złożonych wniosków o przyjęcie na zajęcia WWR odbywa się zazwyczaj w czerwcu i dotyczy nadchodzącego roku szkolnego.
  Natomiast zgłoszenie chęci udziału w zajęciach WWR jest możliwe cały rok. Należy złożyć komplet dokumentów w rejestracji poradni: karta zgłoszeniowa na zajęcia WWR oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
  W razie zwolnienia się miejsc w trakcie roku szkolnego pod uwagę będą brane dzieci z listy oczekujących.
 2. Podczas naboru analizowane są karty zgłoszenia dziecka złożone w rejestracji Poradni.
  Druk karty zgłoszenia dziecka jest do pobrania poniżej:

Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wiedzy psychologa prowadzącego na temat dziecka, ocenie poddane zostają możliwości zapewnienia najodpowiedniejszej do potrzeb i możliwości dziecka terapii, mieszczącej się w kompetencjach oraz możliwościach lokalowo/kadrowych Poradni.

 1. O miejsce w zespole wczesnego wspomagania mogą ubiegać się dzieci z:
 • opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • opóźnionym rozwoju mowy i komunikacji.
Skip to content