Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids
Home » Doradztwo zawodowe » Dla doradców, pedagogów, nauczycieli

Dla doradców, pedagogów, nauczycieli

Spotkanie sieci ursynowskich doradców zawodowych

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ursynowskich doradców zawodowych odbędzie się 16 listopada o godz. 13.30. w siedzibie PPP19 przy             ul. Lokajskiego 3.  

Czy twój zawodowy świat jest też (do) BANI?

To tytuł artykułu dr hab. Małgorzaty Rosalskiej, który można przeczytać na stronie https://www.frse.org.pl/eksperci-dla-frse/czy-twoj-zawodowy-swiat-tez-jest-do-bani

Scenariusz warsztatów dla dzieci w wieku 7-12 lat „Poznaj swoje moce”

Fundacja Kosmos dla Dziewczynek przygotowała materiały do przeprowadzenia zajęć z dziećmi, na temat odkrywania ich naturalnych talentów, inspirowane testem talentów Instytutu Gallupa. Scenariusz zajęć oraz pozostałe materiały można znaleźć na stronie https://kosmosdladziewczynek.pl/poznaj-swoje-moce

Bezpłatne szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Szkolenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej są organizowane w terminach do wyboru, w okresie styczeń  – marzec. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie https://kompetencjedladoradcow.pl/

 

Artykuł Mapy Karier dla  nauczycieli i doradców

„Nie tylko praca.12 pomysłów na pierwsze doświadczenia zawodowe Twoich uczniów” – https://tiny.pl/w5wqm

 

Materiały po konferencji 

8 grudnia odbyła się konferencja „Wybór ścieżki edukacyjnej dostosowanej do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” organizowana przez Dzielnicowe Centrum Integracji oraz Ursynowskie Centrum Doradztwa Zawodowego.  Przedstawiciele szkół i instytucji dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.  Jednym z prelegentów był przedstawiciel Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum Dzwoni – Pan Leszek Bocheński, który przedstawił działalność Centrum i udostępnił swoją prezentację – Centrum DZWONIMożna także zapoznać się z wystąpieniem Pani Aleksandry Iliaszuk z  Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 –  https://tiny.pl/w5931 oraz prezentacją o szkole –  https://tiny.pl/w593b. Pani Beata Mierzejewska – Dyrektor PPP19 przedstawiła przepisy prawa oświatowego w kontekście dokumentów wydawanych przez poradnię – Konferencja 8.12.22. DCI

Publikacja dla doradców.

„Sektor komunikacji marketingowej w pigułce. Poradni dla doradców zawodowych” – to bezpłatna publikacja przygotowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.  Poradnik opublikowany został na stronie ORE – https://tiny.pl/w5wqj

Rekomendacje PowerED

Rekomendacje dla dyrektorów szkół, samorządów, sektora prywatnego i pozarządowego wskazujące, jak wprowadzać doradztwo zawodowe do szkół, aby wspierać rozwój i wyrównywać szanse wszystkich uczniów powstały w ramach wydarzenia „PowerED Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych”, zorganizowanego w dniu 5 listopada 2021 r. przez fundację Katalyst Education.Materiał jest dostępny na stronie – https://www.power-ed.pl/

Kompas szkolnictwa branżowego

Narzędzie przedstawia ponad 200 zawodów i kwalifikacji zawodowych ze szkolnictwa branżowego określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach z roku 2019. Zawody są pogrupowane wg obszarów kształcenia i branż.  Kompas jest dostępny na stronie – https://szkolnictwo.ibe.edu.pl/

Jak będzie wyglądał rynek pracy w latach 2025 -2050?

Na to pytanie szuka odpowiedzi autorka artykułu w Biuletynie nr 3 Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Publikacja dostępna jest na stronie –https://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn/2022/MORP_03_22.pd 

Coaching kariery na miarę XXI wieku

Bezpłatny kurs online stworzony przez 5 europejskich organizacji, składa się z 4 modułów. Są to: „Współczesny rynek pracy”,”Rozwój zawodowy i osobisty doradcy”, „Doradztwo zawodowe w edukacji”, „Zmieniająca się rola doradcy zawodowego”. Kurs można odbywać  w  dowolnym czasie. Dostępny jest  stronie – https://careerguidancecourse.eu/pl/

XXXII Konferencja Szkoleniowa SDSZIZ RP

„Razem można więcej – osieciowani w doradztwie” – to tytuł konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, która odbędzie się w dniach 23-24 września w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora https://tiny.pl/wxrm6

Nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego

Publikacja Zintegrowanego  Systemu Kwalifikacji z rekomendacjami dotyczącymi roli doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. Rekomendacja-ZSK-05

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szczegółowe informacje o funkcjonowaniu oddziałów przygotowawczych https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizacji-oddzialow-przygotowawczych

Kapitał różnorodności

Nowa publikacja na temat doradztwa zawodowego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi autorstwa dr Tomasza Knopika, jest do pobrania ze strony ORE https://www.ore.edu.pl/2022/03/nowa-publikacja-ore-z-doradztwa-zawodowego/

Poradnictwo kariery pomiędzy kulturami

Fundacja Imago udostępnia bezpłatną publikację przygotowaną w ubiegłym roku przez fińskiego eksperta na temat poradnictwa kariery dla osób z innych kultur. Publikację można pobrać ze strony fundacji https://fundacjaimago.pl/?p=6890&fbclid=IwAR1BEAdS5-9TxIfLZUfFuDSCYfnSHLpP5eDmZqDMssAH9CuOyH0AdrysCGk

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046

Zespół infuture.institute, we współpracy z Collegium Da Vinci przygotował cztery scenariusze przyszłości edukacji, które zaprezentowano w najnowszym raporcie. Scenariusze opracowano na podstawie analizy danych zastanych, wyzwań, czynników zmian oraz wizji rozwoju „elementów” składających się na edukację.  Raport dostępny jest na stronie https://infuture.institute/raporty/przyszlosc-edukacji/?fbclid=IwAR0765kYghNK4jnlawAkVEzJF2hnWoGv4zmuuyjvJvb10iCItPg-ozkOrDw

Na stronie infuture.institute jest także do pobrania  nowa Mapa Trendów 2022.

Praktyczny przewodnik dla doradców i nauczycieli

 Publikacja „Praca w przyszłości” powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce. Opracowanie przygotowane przez Mateusza Koniecznego  przeznaczone dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej zawiera scenariusze zajęć wraz z materiałami pomocniczymi i kartami pracy.  
 

Aktywność zawodowa a jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Taki tytuł posiada książka Moniki Zakrzewskiej rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG. Książka prezentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych wśród osób, które w 2021r. roku pracowały ze wsparciem Centrum Dzwoni w Zakładach Aktywności Zawodowej lub były uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozycja jest dostępna  tutaj


Nowe kwalifikacje w ZSK dotyczące nauczania zdalnego

Osoby, które znają się na nauczaniu zdalnym mogą starać się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego te umiejętności. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znalazły się bowiem trzy kwalifikacje:

 •  Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego
 •  Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych
 •  Obsługa platformy do nauczania zdalnego.                                                                                                                                                                                        

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: link                                                                                                                                                                     


Raport z badania doradców zawodowych

Opublikowano opracowanie ” Model wspierający w doradztwie. Raport z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK.” Publikację  można pobrać ze strony  link


„Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”

Infuture.instytut opublikował raport przygotowany we współpracy z Collegium Da Vinci, który opisuje wpływ zmian społecznych, środowiskowych, ekonomicznych, regulacyjno-prawnych i technologicznych na przyszłość edukacji. Badacze przygotowali  cztery scenariusze przyszłości edukacji: hiperspersonalizowana edukacja, stechnologizowany humanizm, reaktywna adaptacja, inkluzywna innowacyjność. Scenariusze te nie są precyzyjną prognozą, mają być punktem wyjścia do dyskusji i rozważań o edukacji. Raport jest dostępny do pobrania na stronie instytutu –  link


Uczenie się dorosłych – wstępne wyniki badań IBE

W nowym numerze Kwartalnika Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zamieszczone zostały wstępne wyniki badania „Uczenie się dorosłych” realizowanego w 2020r. przez Instytut Badań Edukacyjnych. Z opracowaniem można zapoznać się na stronie link


„Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego ważnym narzędziem w pracy doradcy”

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej udostępniło nagranie ze szkolenia, które prowadził  dr Mirosław Żurek z Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej.- link


Gra „Czarnoksiężnik z Krainy DOZ”

Coachingowe narzędzie do bilansowania zasobów w doradztwie zawodowym/doradztwie kariery w procesie indywidualnym lub grupowym. Inspiracją jest fabuła książki „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Gra została przygotowana przez dr Monikę Mazur – Mitrowską: link


Program Leader 100

Jest to program rozwoju nawyków i kompetencji dzieci i młodzieży, które odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie. Udostępnione są e-booki dla kompetencji odpowiedzialność –link 


Publikacja CEO „Jak wspierać uczniów i uczennice w rozwijaniu poczucia skuteczności

link


Informator o zawodach

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Informator został przygotowany w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+. Publikację można pobrać ze strony ORE: link


Projekt Future

W ramach projektu Future powstała innowacyjna Gra Future Time Traveller łącząca wskazówki dotyczące kariery w przyszłych zawodach z nauką opartą na grach w środowisku wirtualnego świata 3D. Młodzi ludzie (od 13 do19 lat) uczestniczą ze swoimi awatarami w grze, która teleportuje ich w 2050 r., aby odkryć, jak zmieni się świat pracy. Misje i wyzwania w grze pomagają uczestnikom dowiedzieć się o zawodach przyszłości i rozwinąć wiele umiejętności zawodowych w tym samym czasie. Szczegółowe informacje na stronie projektu –

link


Mapa Trendów

Mapa Trendów, to autorskie narzędzie infuture.institute,  które może  ułatwić firmom i organizacjom pracę z trendami, a także pomóc  przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Stałe monitorowanie trendów pozwala na  gromadzenie wiedzy o zagrożeniach, wyzwaniach i szansach, które pojawiają się w danych obszarach. Tegoroczna Mapa Trendów 2021 prezentuje 42 trendy w podziale na 5 kategorii: trendy technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i polityczno-regulacyjne.   Z Mapą Trendów można zapoznać się  na stronie instytutu –link mapa trendów


Raport „Przyszłość dla dziewczynek”

Raport Fundacji Kosmos dla Dziewczynek  pokazuje, na jakie bariery natrafiają dziewczynki w trakcie systemowej edukacji. Materiał można pobrać ze strony Fundacji 

link


O zawodzie z powołania pisze Małgorzata Rosalska

Tekst „Zawód z powołania. Czyli z czego?” można przeczytać na stronie link


Materiały ze szkoleń


Ciekawe narzędzia dla doradców

 • Karty kompetencji, to narzędzie wspierające opisywanie kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Zostały przygotowane dla 10 sektorów. Można je wykorzystywać do opisywania kwalifikacji w określonych sektorach oraz autodiagnozy kompetencji. Szczegóły na stronie link
 • Escape room w formularzach Google do wykorzystania w pracy doradcy – link
 • Quiz na temat umiejętności przyszłości – link

Kompetencje przyszłości

link


Opracowanie ManpowerGroup „Game to Work”

 Raport dotyczy badania umiejętności, które są rozwijane podczas gier oraz tego, w jaki sposób można przełożyć potencjał graczy na rynek pracy.

 link

Materiały po konferencji 

8 grudnia odbyła się konferencja „Wybór ścieżki edukacyjnej dostosowanej do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” organizowana przez Dzielnicowe Centrum Integracji oraz Ursynowskie Centrum Doradztwa Zawodowego.  Przedstawiciele szkół i instytucji dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.  Jednym z prelegentów był przedstawiciel Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum Dzwoni – Pan Leszek Bocheński, który przedstawił działalność Centrum i udostępnił swoją prezentację. Można także zapoznać się z prezentacją o Zespole Szkół Specjalnych nr 105, którą przedstawiła Pani Aleksandra Iliaszuk.ntrum DZWONI

Publikacja dla doradców

„Sektor komunikacji marketingowej w pigułce. Poradni dla doradców zawodowych” – to bezpłatna publikacja przygotowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.  Poradnik opublikowany został na stronie ORE – https://www.ore.edu.pl/2022/11/poradnik-dla-doradcow-zawodowych-sektor-komunikacji-marketingowej-w-pigulce/

Rekomendacje PowerED

Rekomendacje dla dyrektorów szkół, samorządów, sektora prywatnego i pozarządowego wskazujące, jak wprowadzać doradztwo zawodowe do szkół, aby wspierać rozwój i wyrównywać szanse wszystkich uczniów powstały w ramach wydarzenia „PowerED Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych”, zorganizowanego w dniu 5 listopada 2021 r. przez fundację Katalyst Education.Materiał jest dostępny na stronie – https://www.power-ed.pl/

Kompas szkolnictwa branżowego

Narzędzie przedstawia ponad 200 zawodów i kwalifikacji zawodowych ze szkolnictwa branżowego określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach z roku 2019. Zawody są pogrupowane wg obszarów kształcenia i branż.  Kompas jest dostępny na stronie – https://szkolnictwo.ibe.edu.pl/

Jak będzie wyglądał rynek pracy w latach 2025 -2050?

Na to pytanie szuka odpowiedzi autorka artykułu w Biuletynie nr 3 Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Publikacja dostępna jest na stronie –https://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn/2022/MORP_03_22.pd 

Coaching kariery na miarę XXI wieku

Bezpłatny kurs online stworzony przez 5 europejskich organizacji, składa się z 4 modułów. Są to: „Współczesny rynek pracy”,”Rozwój zawodowy i osobisty doradcy”, „Doradztwo zawodowe w edukacji”, „Zmieniająca się rola doradcy zawodowego”. Kurs można odbywać  w  dowolnym czasie. Dostępny jest  stronie – https://careerguidancecourse.eu/pl/

XXXII Konferencja Szkoleniowa SDSZIZ RP

„Razem można więcej – osieciowani w doradztwie” – to tytuł konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, która odbędzie się w dniach 23-24 września w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora https://tiny.pl/wxrm6

Nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego

Publikacja Zintegrowanego  Systemu Kwalifikacji z rekomendacjami dotyczącymi roli doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. Rekomendacja-ZSK-05

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szczegółowe informacje o funkcjonowaniu oddziałów przygotowawczych https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizacji-oddzialow-przygotowawczych

Kapitał różnorodności

Nowa publikacja na temat doradztwa zawodowego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi autorstwa dr Tomasza Knopika, jest do pobrania ze strony ORE https://www.ore.edu.pl/2022/03/nowa-publikacja-ore-z-doradztwa-zawodowego/

Poradnictwo kariery pomiędzy kulturami

Fundacja Imago udostępnia bezpłatną publikację przygotowaną w ubiegłym roku przez fińskiego eksperta na temat poradnictwa kariery dla osób z innych kultur. Publikację można pobrać ze strony fundacji https://fundacjaimago.pl/?p=6890&fbclid=IwAR1BEAdS5-9TxIfLZUfFuDSCYfnSHLpP5eDmZqDMssAH9CuOyH0AdrysCGk

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046

Zespół infuture.institute, we współpracy z Collegium Da Vinci przygotował cztery scenariusze przyszłości edukacji, które zaprezentowano w najnowszym raporcie. Scenariusze opracowano na podstawie analizy danych zastanych, wyzwań, czynników zmian oraz wizji rozwoju „elementów” składających się na edukację.  Raport dostępny jest na stronie https://infuture.institute/raporty/przyszlosc-edukacji/?fbclid=IwAR0765kYghNK4jnlawAkVEzJF2hnWoGv4zmuuyjvJvb10iCItPg-ozkOrDw

Na stronie infuture.institute jest także do pobrania  nowa Mapa Trendów 2022.

Praktyczny przewodnik dla doradców i nauczycieli

 Publikacja „Praca w przyszłości” powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce. Opracowanie przygotowane przez Mateusza Koniecznego  przeznaczone dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej zawiera scenariusze zajęć wraz z materiałami pomocniczymi i kartami pracy.  
 

Aktywność zawodowa a jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Taki tytuł posiada książka Moniki Zakrzewskiej rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG. Książka prezentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych wśród osób, które w 2021r. roku pracowały ze wsparciem Centrum Dzwoni w Zakładach Aktywności Zawodowej lub były uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozycja jest dostępna  tutaj


Nowe kwalifikacje w ZSK dotyczące nauczania zdalnego

Osoby, które znają się na nauczaniu zdalnym mogą starać się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego te umiejętności. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znalazły się bowiem trzy kwalifikacje:

 •  Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego
 •  Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych
 •  Obsługa platformy do nauczania zdalnego.                                                                                                                                                                                        

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: link                                                                                                                                                                     


Raport z badania doradców zawodowych

Opublikowano opracowanie ” Model wspierający w doradztwie. Raport z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK.” Publikację  można pobrać ze strony  link


„Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”

Infuture.instytut opublikował raport przygotowany we współpracy z Collegium Da Vinci, który opisuje wpływ zmian społecznych, środowiskowych, ekonomicznych, regulacyjno-prawnych i technologicznych na przyszłość edukacji. Badacze przygotowali  cztery scenariusze przyszłości edukacji: hiperspersonalizowana edukacja, stechnologizowany humanizm, reaktywna adaptacja, inkluzywna innowacyjność. Scenariusze te nie są precyzyjną prognozą, mają być punktem wyjścia do dyskusji i rozważań o edukacji. Raport jest dostępny do pobrania na stronie instytutu –  link


Uczenie się dorosłych – wstępne wyniki badań IBE

W nowym numerze Kwartalnika Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zamieszczone zostały wstępne wyniki badania „Uczenie się dorosłych” realizowanego w 2020r. przez Instytut Badań Edukacyjnych. Z opracowaniem można zapoznać się na stronie link


„Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego ważnym narzędziem w pracy doradcy”

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej udostępniło nagranie ze szkolenia, które prowadził  dr Mirosław Żurek z Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej.- link


Gra „Czarnoksiężnik z Krainy DOZ”

Coachingowe narzędzie do bilansowania zasobów w doradztwie zawodowym/doradztwie kariery w procesie indywidualnym lub grupowym. Inspiracją jest fabuła książki „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Gra została przygotowana przez dr Monikę Mazur – Mitrowską: link


Program Leader 100

Jest to program rozwoju nawyków i kompetencji dzieci i młodzieży, które odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie. Udostępnione są e-booki dla kompetencji odpowiedzialność –link 


Publikacja CEO „Jak wspierać uczniów i uczennice w rozwijaniu poczucia skuteczności

link


Informator o zawodach

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Informator został przygotowany w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+. Publikację można pobrać ze strony ORE: link


Projekt Future

W ramach projektu Future powstała innowacyjna Gra Future Time Traveller łącząca wskazówki dotyczące kariery w przyszłych zawodach z nauką opartą na grach w środowisku wirtualnego świata 3D. Młodzi ludzie (od 13 do19 lat) uczestniczą ze swoimi awatarami w grze, która teleportuje ich w 2050 r., aby odkryć, jak zmieni się świat pracy. Misje i wyzwania w grze pomagają uczestnikom dowiedzieć się o zawodach przyszłości i rozwinąć wiele umiejętności zawodowych w tym samym czasie. Szczegółowe informacje na stronie projektu –

link


Mapa Trendów

Mapa Trendów, to autorskie narzędzie infuture.institute,  które może  ułatwić firmom i organizacjom pracę z trendami, a także pomóc  przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Stałe monitorowanie trendów pozwala na  gromadzenie wiedzy o zagrożeniach, wyzwaniach i szansach, które pojawiają się w danych obszarach. Tegoroczna Mapa Trendów 2021 prezentuje 42 trendy w podziale na 5 kategorii: trendy technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i polityczno-regulacyjne.   Z Mapą Trendów można zapoznać się  na stronie instytutu –link mapa trendów


Raport „Przyszłość dla dziewczynek”

Raport Fundacji Kosmos dla Dziewczynek  pokazuje, na jakie bariery natrafiają dziewczynki w trakcie systemowej edukacji. Materiał można pobrać ze strony Fundacji 

link


O zawodzie z powołania pisze Małgorzata Rosalska

Tekst „Zawód z powołania. Czyli z czego?” można przeczytać na stronie link


Materiały ze szkoleń


Ciekawe narzędzia dla doradców

 • Karty kompetencji, to narzędzie wspierające opisywanie kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Zostały przygotowane dla 10 sektorów. Można je wykorzystywać do opisywania kwalifikacji w określonych sektorach oraz autodiagnozy kompetencji. Szczegóły na stronie link
 • Escape room w formularzach Google do wykorzystania w pracy doradcy – link
 • Quiz na temat umiejętności przyszłości – link

Kompetencje przyszłości

link


Opracowanie ManpowerGroup „Game to Work”

 Raport dotyczy badania umiejętności, które są rozwijane podczas gier oraz tego, w jaki sposób można przełożyć potencjał graczy na rynek pracy.

 link

Skip to content