Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids
Home » WWRD » Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Dzielnicy Ursynów

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Dzielnicy Ursynów

Placówki publiczne

PlacówkiNiepełnosprawnościSpecjaliści
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 18
ul. Koncertowa 4

Uwaga!
PPP 18 nie wydaje opinii i orzeczeń w sprawach autyzmu i Zespołu Aspergera
 • opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy
 • zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji
 • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Psycholog
 • Oligofrenopedagog
 • Neurologopeda
 • Terapeuta SI
 • Terapeuta NDT-Bobath
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 19
ul. Lokajskiego 3

Uwaga!
PPP 19 nie wydaje opinii i orzeczeń w sprawach autyzmu i Zespołu Aspergera
 • opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy,
 • opóźniony rozwój mowy i zaburzenia komunikacji
 • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • Neurologopeda
 • Terapeuta SI
 • Psycholog
 • Pedagog
Przedszkole Specjalne 213
ul. Teligi 1
 • upośledzenie umysłowe
 • opóźniony nieharmonijny rozwój
 • różnorodne dysfunkcje rozwojowe
 • zaburzenia rozwoju mowy
 • zaburzenia zachowania
 • zespoły genetyczne
 • zaburzenia odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych
 • Psycholog
 • Pedagog specjalny
 • Neurologopeda
 • Rehabilitant
 • Terapeuta SI
 • Muzykoterapeuta

Placówki niepubliczne

(realizujące bezpłatnie zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju)

PlacówkaNiepełnosprawnościSpecjaliści

AD-VERBUM

ul. Pileckiego 104

 • opóźniony rozwój intelektualny
 • autyzm i Z. Aspergera
 • zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji  opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy
 • Pedagog terapeuta
 • Psycholog
 • Terapeuta SI
 • Pedagog specjalny
 • Neurologopeda
Centrum Ruchu i Integracji Sensorycznej
ul. Braci Wagów 1
 • autyzm i Zespół Aspergera
 • zespół Downa
 • n. ruchowa (MPDz)
 • n. intelektualna (każdego stopnia)
 • Terapeuta NDT – Bobath
 • Psycholog
 • Neurologopeda
 • Pedagog specjalny
 • Rehabilitant
 • Terapia SI
Zielony Latawiec
ul. Dunikowskiego 9
 • zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji
 • niepełnosprawność ruchowa
 • n. intelektualna
 • zespoły genetyczne,
 • opóźniony rozwój psychoruchowy
 • autyzm i Zespół Aspergera
 • Psycholog
 • Pedagog specjalny
 • Terapeuta SI
 • Fizjoterapeuta
 • Neurologopeda
Poradnia MISIEK
ul. Arctowskiego 28 lok. U-1
 • niepełnosprawność ruchowa i intelektualna
 • zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji
 • zespoły genetyczne
 • opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy
 • MPDz
 • autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Psycholog
 • Logopeda z metodą Castillo Moralesa
 • Terapeuta SI
 • Fizjoterapeuta
 • Neurologopeda
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Effectis”
(dla dzieci z autyzmem)
ul. Pod Lipą 1 lok. użytkowy NR 2
(wejście od ul. Mielczarskiego)
 • spektrum autyzmu
 • autyzm
 • zespół Aspergera
 • dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • niepełnosprawność intelektualna na stopniu lekkim i umiarkowanym
 • opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy
 • opróżniony rozwój społeczny i emocjonalny
 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych
 • Psycholog
 • Terapeuta
 • Pedagog specjalny
 • Logopeda
 • Fizjoterapeuta

Niepubliczne przedszkole integracyjne Małe Misie

ul. Hawajska 3

Niepubliczne przedszkole integracyjne Małe Misie

ul. Madalińskiego 39/43

 • autyzm
 • zespół Aspergera
 • dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • niepełnosprawność intelektualna na stopniu lekkim i umiarkowanym
 • opóźniony, nieharmonijny rozwój psychoruchowy
 • opróżniony rozwój społeczny i emocjonalny
 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych
 • psycholog
 • pedagog
 • W przypadku zainteresowania inne zajęcia dodatkowe, indywidualne, terapeutyczne np. zajęć SI, muzykoterapii, logopedycznych i wielu innych.

 

  

Laudame

ul. Lokajskiego 24/U1

 • niesłyszące,
 • słabosłyszące,
 • niewidome,
 • słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • znacznym zaburzeniem koordynacji ruchowej,
 • z wolniejszym nieharmonijnym rozwojem,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim,
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z chorobom przewlekłą, która skutkować może wystąpieniem u dziecka niepełnosprawności,
 • z nieprawidłowościami rozwoju ruchowego lub z ogólnym spowolnieniem rozwoju psychoruchowego
 
Skip to content