Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids
Home » Doradztwo zawodowe » Szkoły ponadpodstawowe

Szkoły ponadpodstawowe

Podsumowanie rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/24 w uczelniach nadzorowanych przez MEN

Największym zainteresowaniem cieszyły się: informatyka, zarządzanie, psychologia, kierunek lekarski, prawo, ekonomia.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://tiny.pl/c497h

Drzwi Otwarte SWPS

Uniwersytet SWPS organizuje bezpłatne spotkania w formule online na temat proponowanych kierunków studiów, zasad rekrutacji oraz programów stypendialnych dla kandydatów i studentów. Spotkania będą się odbywały od 13 do 23 listopada. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie organizatora https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/spotkania-online 

Wyniki rekrutacji na UW

Ogłoszono wyniki rekrutacji na UW na na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/24. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce zanotowano na następujących kierunkach:

 • lekarski (30,15 osób na miejsce)
 • orientalistyka – koreanistyka (24,45)
 • filologia angielska (16,28)
 • psychologia (15,66)
 • orientalistyka  – japonistyka (14,57)

Nadal trwają zapisy na część studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich.  Więcej informacji na temat wyników rekrutacji znajduje się na stronie https://www.uw.edu.pl/wyniki-rekrutacji-2023-2024-na-uw/

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023

Ranking Szkół Wyższych podzielony jest na cztery części – trzy z nich uwzględniają charakter uczelni, natomiast czwarty ranking dotyczy kierunków i grup kierunków studiów w uczelniach akademickich. Są to:   

 • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący szkoły wyższe publiczne i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 44 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;
 • Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych;
 • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 74 kierunki i grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

Wyniki rankingu dostępne są na stronie  https://2023.ranking.perspektywy.pl/

Salon Maturzystów 2023

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaplanowała start 17. edycji Salonu Maturzystów na 5 września. Spotkania w ramach wydarzenia będą odbywały się w 14 największych uczelniach w kraju. Warszawski Salon odbędzie się w dniach 14 – 15 września w murach Politechniki Warszawskiej. Szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie https://salonmaturzystow.pl/2023/

Rekrutacja na studia 2023 – jakie kierunki  wybierają maturzyści

Ciekawy artykuł na temat podejścia maturzystów do wyboru kierunku studiów można przeczytać na stronie https://tiny.pl/w6xz5

Webinary o studiach za granicą dla maturzystów z rocznika 2023

Elab Education Laboratory zaprasza w dniu 11 kwietnia o godz. 17.00. na webinar  studiowania za granicą. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy na stronie  https://tiny.pl/w6mh7

Baltic Council for Internacional Education – edukacja za granicą organizuje cykl bezpłatnych webinarów o studiach za granicą. Terminy poszczególnych spotkań oraz linki do zapisów znajdują się na stronie https://www.balticcouncil.pl/pl/wydarzenia

Najbardziej popularne kierunki w rekrutacji do SGGW w roku akademickim 2022/23

W rekrutacji na studia w SGGW  na rok akademicki 2022/2023 najbardziej popularnymi kierunkami były: informatyka – 6,7 os./miejsce, zarządzanie – 6,0 os./miejsce, finanse i rachunkowość – 5,7 os./miejsce, ekonomia – 4,9 os./miejsce, logistyka – 4,5 os./miejsce, biotechnologia – 4,1 os./miejsce, weterynaria – 3,7 os./miejsce, dietetyka – 3,6 os./miejsce, architektura krajobrazu – 3,6 os./miejsce https://media.sggw.pl/teczka-prasowa/rekrutacja

Wstępne wyniki rekrutacji na UW na rok akademicki 2022/23

Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji na studia licencjackie i jednolite magisterskie. Najwięcej kandydatów zapisano na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia (3,1 tys. osób), następnie na studia I stopnia na kierunku zarządzanie (3 tys. osób), ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria (2,9 tys. osób), filologia angielska (2,3 tys. osób) oraz prawo (studia jednolite magisterskie, 2 tys. osób). Najwięcej kandydatów na jedno miejsce zanotowano na kierunkach: orientalistyka – koreanistyka,  japonistyka i sinologia, filologia angielska oraz psychologia. https://www.uw.edu.pl/wyniki-rekrutacji-2022-2023-na-uw/

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 został podzielony na cztery części –  Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Publicznych Uczelni zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów. Z poszczególnymi rankingami można zapoznać się na stronie wydawnictwa https://tiny.pl/9z8jh

Kalkulator punktów na studia

Na stronie https://dostanesie.pl dostępne są progi punktowe obowiązujące w poprzednim roku rekrutacyjnym na uczelniach w całej Polsce. Wpisując wyniki matury, można sprawdzić liczbę punktów rekrutacyjnych na dany kierunek w odniesieniu do danych z ubiegłego roku.

Uniwersytet Sukcesu – program dla młodych kobiet

Uniwersytet Sukcesu, to bezpłatny, kompleksowy program skierowany do kobiet w wieku 18- 25 lat chcących wejść na innowacyjny cyfrowy rynek pracy. Udział w projekcie daje możliwość zdobycia kompetencji przyszłości z zakresu komunikacji, motywacji, prawa, programowania, cyberbezpieczeństwa i digital marketingu. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja. Szczegółowe informacje na stronie projektu https://uniwersytetsukcesu.com/?fbclid=IwAR3ilFFV7LWHdtBojswBgYSf8g6nlLanag4MbmFvUkprbfBxTXv6_Agta9A

  Nowe kierunki studiów w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego powołała na rok akademicki 2022/23 cztery nowe kierunki studiów. są to: ogrodnictwo  miejskie i arborystyka, technologia biomedyczna, towaroznawstwo i marketing żywności oraz anglojęzyczny  technology and nutrition. Szczegółowa oferta studiów w SGGW przedstawiona jest na stronie uczelni https://www.sggw.edu.pl/studia/studia-i-stopnia-i-jednolite-magisterskie/

 Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/22 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało dane o liczbie osób przyjętych na I rok studiów licencjackich i jednolitych magisterskich na uczelniach nadzorowanych przez MEN. Z zestawienia można także dowiedzieć się jakie kierunki były najchętniej wybierane oraz jakie uczelnie cieszyły się największą popularnością. Statystyki są dostępne tutaj

Jak dobrze wybrać kierunek studiów

Cykl spotkań dotyczących prezentowania kierunków studiów i możliwości pracy po ich ukończeniu dostępny jest na kanale You Tube Kierunkowskazu Kariery – link


Wyniki rekrutacji na UW na rok akademicki 2021/22

Ze statystykami dotyczącymi rekrutacji na UW, czyli liczbą kandydatów na jedno miejsce oraz progami punktowymi, można zapoznać się na stronie uczelni statystyki rekrutacyjne


Wyniki rekrutacji na SGGW na rok akademicki 2021/22

pobierz


Wyniki tegorocznej rekrutacji na Politechnikę Warszawską

Na rok akademicki 2021/22 Politechnika Warszawska zaoferowała maturzystom 60 kierunków studiów, w tym 12 w języku angielskim. Największym zainteresowaniem kandydatów na studia I stopnia cieszyły się następujące kierunki:

 • informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – 2200 aplikacji;
 • zarządzanie (Wydział Zarządzania) – 1778 aplikacji;
 • budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej) – 1712 aplikacji;
 • informatyka stosowana (Wydział Elektryczny) – 1637 aplikacji;
 • informatyka i systemy informacyjne (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) – 1461 aplikacji.

W przeliczeniu liczby zgłoszeń na jedno miejsce najbardziej oblegane były kierunki:

 • cyberbezpieczeństwo (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – 22 aplikacje na miejsce;
 • inżynieria Internetu Rzeczy (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – 20 aplikacji na miejsce;
 • zarządzanie (Wydział Zarządzania) – 20 aplikacji na miejsce;
 • automatyka i robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – 17 aplikacji na miejsce;
 • mechanika i projektowanie maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) – 16 aplikacji na miejsce.

Przewodnik absolwenta

pobierz


Informator dla maturzystów

pobierz


Dane  z  rekrutacji na  uczelnie wyższe na rok akademicki 2020/21

Dane dotyczące uczeni warszawskich:

 • Progi punktowe na SGGW – pobierz
 • Progi punktowe na UW – pobierz
 • Liczba osób na 1 miejsce w rekrutacji na UW – pobierz
 • Najbardziej popularnymi kierunkami tegorocznej rekrutacji na Politechnice Warszawskiej były: matematyka i analiza danych (42,10 aplikacji na jedno miejsce) oraz cyberbezpieczeństwo (30,68). Oba kierunki to nowości w ofercie Politechniki Warszawskiej. Najwyższe progi w I turze były na kierunkach: inżynieria i analiza danych (209 pkt.), matematyce i analizie danych (207 pkt.) i informatyka i systemy informacyjne (205 pkt.).

Z danymi opublikowanymi przez resort nauki można zapoznać się na stronie link


Dyplomowany specjalista – nowość na polskich uczelniach

Od 2020 roku pojawiła się nowa oferta na polskich uczelniach – 3-semestralne studia, po których otrzymuje się tytuł Dyplomowanego specjalisty. Jest to edukacja na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, która pozwala na zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym, ale jeszcze nie licencjackim/inżynierskim, przy mniejszym zaangażowaniu środków i wcześniejszym wkroczeniu na rynek pracy. Kształcenie odbywa się w uczelniach niepublicznych i jest płatne.

Szczegółowe informacje oraz wyszukiwarka kierunków znajdują się na stronie https://www.specjalistadyplomowany.pl/

Skip to content