Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids
Home » O poradni » Druki do pobrania

Druki do pobrania

Orzecznictwo
  1. Wniosek o wydanie orzeczenia
  2. Zaświadczenie lekarskie do orzeczenia
  3. Opinia z placówki o uczniu

Opiniowanie

  1. Wniosek o wydanie opinii/ informacji/ zaświadczenia
  2. Wniosek o przesłanie opinii listem poleconym/ środkami komunikacji elektronicznej 

Wniosek o przeniesienie dokumentacji

Wniosek o przeniesienie dokumentacji

Zgoda na samodzielny powrót dziecka 

Zgoda na samodzielny powrót dziecka

RODO

RODO-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content