Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids
Home » Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

O Centrum Doradztwa Zawodowego

Ursynowskie Centrum Doradztwa Zawodowego powstało we wrześniu 2017 roku. Głównym jego celem jest podejmowanie i koordynowanie różnego rodzaju działań na rzecz szkolnych doradców zawodowych, uczniów oraz ich rodziców z terenu całego Ursynowa.  

Zadania „Centrum”, to:

  • Tworzenie bazy informacji z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Nawiązywanie współpracy z ośrodkami naukowymi i instytucjami rynku pracy.
  • Organizowanie konferencji, warsztatów, wykładów dla doradców, nauczycieli, rodziców.
  • Organizowanie spotkań z przedstawicielami pracodawców, urzędów pracy oraz różnych grup zawodowych dla uczniów.

W ramach „Centrum” powstała sieć współpracy i samokształcenia ursynowskich doradców zawodowych. Koordynatorem jest Elżbieta Ensztein – e.ensztein@edu.um.warszawa.pl

Skip to content